آکورد چیست ؟ | شناخت انواع آکورد و فرمول ساخت آن ها در آهنگ

آکورد چیست؟

آکورد در موسیقی عبارت است از هر صدای موزونی که شامل بیش از دو نت باشد و به طور همزمان شنیده شود. ساخت این اصطلاح مهم به طور مکرر در موسیقی آفریقای غربی و اقیانوسیه و موسیقی کلاسیک غرب به کار میرفته است و در دیگر مکان‌ها استفاده‌ی زیادی نداشتند. این کار نیازمند دانستن و داشتن علم هماهنگی بین نت‌ها می‌باشد. نت‌ها لزوماً نباید به صورت همزمان نواخته شوند و می‌توانند به صورت پشت سر هم به صدا در بیایند. برای یادگیری و ساخت این اصطلاح مهم باید نت‌ها و فاصله‌ی آن‌ها را به خوبی بشناسید تا مشکلی در فهم آن برایتان به وجود نیاید. اگر کلاویه‌های یک پیانو را در نظر بگیرید تمامی نت‌ها از یکدیگر نیم‌نت فاصله دارند. برای مثال فاصله‌ی نت دو تا ر یک پرده و فاصله‌ی نت دو تا می دو پرده است.

 

پایه‌ی هر آکورد نتی است به نام پایه که سایر نت‌ها روی آن قرار می‌گیرند. نت‌های بعدی با این نت فاصله‌ی سوم دارند و بعد از آن فاصله به صورت پنجم، هفتم، نهم، یازدهم و سیزدهم خواهد بود. نت‌ها در نوشتن آکردی روی هم سوار می‌شوند و به این ترتیب نت پایه پایین‌ترین نت خواهد بود. نوع سه صدایی آن با سه نت اول یعنی پایه، سوم و پنجم نوشته می‌شوند و در انواع دیگر آن با صدای بیشتر، نت‌های دیگر به ترتیب اضافه می‌شوند.

 

آکورد چیست

 

 

 

فرمول ساخت آکورد چیست؟

هیچکس نمی‌تواند یک فرمول ساخت آکورد را معرفی کند که همه از آن استفاده کنند بلکه ساخت این اصطلاح دشوار  و نوشتن آن در موسیقی نیازمند شناخت هارمونی، نت‌ و الفبای موسیقی می‌باشد تا اطلاع داشته باشد که چه نت‌هایی در کنار هم قرار بگیرند و فرمول مد نظر او را برای ساختن تشکیل بدهند.

 

 

درجه‌ی آکورد:

گام دیاتونیک از پنج پرده و دو نیم پرده تشکیل شده است که محل قرارگیری آن ها متفاوت است.

درجه اول یا تونیک: این نت مهم‌ترین درجه است و نام گام را مشخص می‌کند. به طور معمول موسیقی با این درجه شروع و با همین درجه هم خاتمه می‌یابد و در طول اثر بسیار شنیده می‌شود.

درجه‌ی دوم یا سوپرتونیک: نتی که دارای کم اهمیت‌ترین درجه در گام می‌باشد و کم‌تر روی آن تاکید می‌شود.

درجه سوم یا مدیانت: نسبت به سوپرتونیک اهمیت بیشتری دارد و بیشتر شنیده می‌شود، اما همچنان کاربرد زیادی ندارد.

درجه چهارم یا ساب دومینانت: یکی از مهم‌ترین درجات گام که زیاد شنیده می‌شود.

درجه پنجم یا دومینانت: دومین درجه‌ی دارای اهمیت پس از تونیک می‌باشد و بسیار شنیده می‌شود.

درجه ششم یا ساب مدیانت: اهمیت بیشتری از درجه دوم و سوم دارد.

درجه هفتم یا لیدینگ: در اتمام قطعه موسیقایی دارای اهمیت است.

درجه هشتم یا اکتاو: همانند تونیک مهم و پرکاربرد است.

 

 

آموزش انواع آکورد:

آکوردهای چند صدایی مختلفی در موسیقی وجود دارد که هر کدام را خدمتتان توضیح خواهیم داد.

 

آکورد ماژور:

برای ساخت آکورد ماژور زمانیکه ما سه نت داشته باشیم، باید نت اول تا نت دوم چهار نیم پرده فاصله داشته باشد و فاصله‌ی نت دوم تا نت سوم سه نیم پرده باشد. برای مثال نوع «دو ماژور» متشکل از نت‌های دو، می و سل است. از حروف انگلیسی بزرگ یا حرف M برای نمایش ماژور استفاده می‌شود. برای مثال C به معنای دو و CM به معنای دو ماژور است.

آکورد چیست

 

آکورد مینور:

برای ساخت آکورد مینور زمانیکه ما سه نت داشته باشیم، باید نت اول تا نت دوم سه نیم پرده فاصله داشته باشد و فاصله‌ی نت دوم تا نت سوم برابر چهار نیم پرده باشد. برای مثال نوع «دو مینور» متشکل از نت‌های دو، می بمل و سل می‌باشد. از حروف کوچک انگلیسی یا حرف m برای نمایش مینور استفاده می‌شود. برای مثال D به معنای ر و Dm به معنای ر مینور است.

آکورد چیست

آکورد افزوده:

برای ساخت آکورد افزوده زمانیکه سه نت داشته باشیم، باید به نت پنجم نوع ماژور نیم‌پرده اضافه بشود یا به عبارتی فاصله‌ی نت اول تا سوم چهار نیم‌پرده باشد و فاصله‌ی نت سوم تا پنجم چهار نیم ‌رده باشد. برای مثال نوع «دو افزوده» متشکل از نت‌های دو، می و سل دیز است که از علامت جمع + نیز برای نمایش آن ها استفاده می‌شود. برای مثال C+ به معنای دو افزوده است.

 

آکورد کاسته:

برای ساخت آکورد کاسته زمانیکه سه نت داشته باشیم، باید از نت پنجم نوع مینور نیم‌پرده کم کنیم یا به عبارتی هرگاه فاصله‌ی نت اول تا سوم سه نیم‌پرده باشد و فاصله‌ی نت سوم تا پنجم هم سه نیم پرده باشد. برای مثال نوع «دو کاسته» متشکل از نت‌های دو، می بمل و سل بمل می‌باشد که از علامت سکون ° نیز برای نمایش آن ها به کار می‌رود. برای مثال C° به معنای دو کاسته است.

 

آکورد چیست

 

 

آکوردهای معلق:

زمانیکه ما سه نت داشته باشیم، هرگاه نت سوم ماژور را نیم‌پرده اضافه کنیم حاصل SUS4 خواهد بود. برای مثال (دو فا سل به جای دو می سل) نوع SUS4 خواهد بود.

هرگاه نت سوم مینور را نیم‌پرده کم کنیم حاصل SUS2 خواهد بود. برای مثال دو، ر و سل به جای دو، می و سل تشکیل نوع SUS2 را خواهد داد.

 

آکورد چیست

 

 

معکوس آکوردها:

تمامی آکوردها را می‌توان به حالت معکوس نیز نوشت که می توان به دو ماژور اشاره کرد.

 

 

آکورد ششم:

برای ساخت آکورد ششم، هرگاه یک نت جدید به فاصله‌ی یک پرده بعد از نت پنجم نوع ماژور یا مینور اضافه کنیم یک چهار صدایی تولید می‌شود که نوع ششم همانی خواهد بود که از آن ساخته شده است برای مثال نوع دو ماژور ششم یا می مینور ششم.

آکوردهای دومینانت هفتم:

برای ساخت دومینانت هفتم هرگاه نت جدیدی به فاصله‌ی دو پرده به هر یک از انواع ماژورها اضافه کنیم یک چهار صدایی به دست می‌آید که نوع هفتم همانی خواهد بود که از آن ساخته شده است. برای مثال نوع دو ماژور هفتم.

آکوردهای مینور ماژور هفت:

برای ساخت مینور ماژور هفت هرگاه نتی جدید به فاصله‌ی چهار نیم‌پرده به هر یک از انواع مینورها اضافه کنیم یک چهار صدایی به دست خواهد آمد که به طور متداول نت پنجم آن‌ها کاسته می‌باشد.

آکورد ماژور ماژور هفت:

برای ساخت آکورد ماژور ماژور هفت هرگاه نت جدیدی به فاصله‌ی چهار نیم‌پرده به هر یک از انواع ماژورها اضافه کنیم یک چهار صدایی به دست خواهد آمد که ماژور هفتم نامیده می‌شود.

آکوردهای دیمینیش هفت:

هرگاه نتی به فاصله‌ی یک و نیم‌پرده به هر یک از انواع دیمینیش ها اضافه شود .

آکوردهای معلق هفت:

برای ساخت آکورد معلق هفت هرگاه نتی جدید به فاصله‌ی سه نیم‌پرده به هر یک از انواع معلق هها افزوده شود یک چهار صدایی به دست می‌آید که نوع هفتم همان آکورد نامیده می‌شود و نوع SUS4 مرسوم‌تر می‌باشد.

 

آکورد چیست

 

 

آکوردهای نهم:

برای ساخت آکورد نهم هرگاه به انواع ماژورها یا مینورهای هفتم، نت جدیدی به فاصله‌ی چهار نیم‌پرده اضافه کنیم یک حالت پنج صدایی خواهیم داشت که نوع نهم همانی خواهد بود که از آن ساخته شده است. بین این نت اضافه شده با پایه فاصله‌ی نهم وجود دارد که دلیل نام‌‌گذاری آن هم همین است. این نوع بیشتر به صورت پایگی استفاده می‌شود و استفاده از آن به صورت معکوس اول و دوم کمتر متداول می‌باشد.

 

 

این آکورد انواع مختلفی دارد که مختصرا به آن اشاره می‌کنیم:

آکورد مینور دومینانت: از اضافه کردن یک فاصله‌ی سوم کوچک به نوع هفتم دومینانت به وجود می‌آید.

آکورد نهم ماژور، هفتم مینور: اگر به نوع هفتم مینور یک فاصله‌ی سوم بزرگ اضافه شود ساخته می‌شود.

آکورد نهم مینور، هفتم مینور: اگر به نوع هفتم مینور یک فاصله‌ی سوم کوچک اضافه شود ساخته خواهد شد.

آکورد نهم ماژور، هفتم ماژور: با اضافه کردن یک فاصله‌ی بزرگ به نوع هفتم ماژور ساخته خواهد شد.

آکورد نهم مینور و هفتم کاسته: برای ساخت این نوع باید یک سوم بزرگ به نوع هفتم کاسته اضافه کرد.

آکورد یازدهم: هرگاه به نوع نهم نتی به فاصله‌ی سه نیم‌پرده اضافه کنیم یک شیش صدایی خواهیم داشت که نوع یازدهم همانی است که از آن ساخته شده است. این نوع هم بیشتر در حالت پایگی استفاده می‌شود و استفاده در حالت معکوس کمتر کاربرد دارد.

آکورد یازدهم تونیک و یازدهم دومینانت جزو دسته بندی های نوع یازدهم میباشند.

آکورد سیزدهم: با اضافه کردن یک آکورد به فاصله‌ی سوم، نوع یازدهم به دست می‎آید.

نوع سیزدهم هم به دو دسته‌ی سیزدهم تونیک و سیزدهم دومینانت تقسیم می‌شود.

آکورد آلتره:

آلتره یا تغییر یافته نیز، از تغییر یک یا چند نت از یک آکورد به وجود می‎آید.

 

 

 آکورد های آلتره در دو دسته وجود دارند:

بیشتر انواع آلتره و تغییر یافته دارای فواصل کاسته و افزوده هستند که در مثال زیر می توانید می‌بینید.

 

آکورد چیست

 

 

آرپژ آکورد:

علاوه بر شیوه‌ی مرسوم نواختن آکورد شیوه‌های دیگری از اجرا نیز به صورت شکسته یا آرپژ وجود دارند.

 

کادانس:

کادانس از توالی آکوردها برای پایان دادن به یک قطعه‌ی موسیقی یا همان خاتمه عبارت است.

 

انواع کادانس عبارت است از:

کادانس کامل یا پرفکت کادانس: یکی از رایج‌ترین خاتمه‌های موسیقی با یک پایان قدرتمند از دومینانت و تونیک می‌باشد.

 

آکورد چیست

 

کادانس پلاگال: در پایان قطعات استفاده می‌شود و برای القای حس خاتمه به کار می‌رود.

کادانس پی کاردی: تقریباً همان پلاگال می‌باشد با این تفاوت که آخرین آکورد به صورت ماژور نواخته می‌شود.

 

آکورد چیست

 

کادانس نیمه تمام: در اواسط قطعه استفاده می‌شود و برای القای حس انتظار به کار می‌رود.

کادانس فریبنده: برای ایجاد ابهام در قطعه استفاده می‌شود و به طور معمول در پایان به کار می‌رود.

 

354 بازدید