اولین پکیج ویدئویی آموزش کرگ pa300 و pa600 در ایران (۰ تا ۱۰۰)